algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1.Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: PLECK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:...